Vezetői coaching

Vezetői coaching és személyes tanácsadás

Filozófiánk

Az emberekben megvan a szükséges tehetség és megvannak az erőforrások is, hogy eredményesen tudjanak működni. A bökkenő az szokott lenni, hogy adott helyzetben nem ezt nem sikerül termőre fordítani. A vezetői coaching olyan folyamat, amikor ezeket a rejtett képességeket és erősségeket segítünk felszínre hozni. 

A coaching folyamat során a vezetői megoldások közös, kreatív megtalálására koncentrálunk. Nem mondjuk meg az ügyfélnek, hogy mit, hogyan tegyen, hanem segítünk megtalálni azokat a belső forrásait, meglévő tapasztalatait, melyek elvezetnek a saját megoldásához. 

Szokásos témák, dilemmák, fejlődési célok

Új vezetők, kulcsemberek esetében:

 • szakértő vezetői szerepbe kerülésének kísérése, a türelmi időszak rövidítése (pl. vezetői stratégia kialakítása, delegálási készség, stílus, kommunikáció fejlesztése)
 • együttműködés-fejlesztés, konfliktuskezelés 
 • szituációs vezetés, támogató vezetővé válás
 • szervezetépítés: építkező, motiváló vezetővé válás, támogató légkör kialakítása 
 • munkatársak vezetésének fejlesztése (people management)
 • kulcsemberré válás támogatása, kulcsember fejlesztése 

Senior vezetők esetében: 

 • a vezetői karakter frissítése, önreflektív gondolkodás fejlesztése, felállás vezetői energiavesztés esetén
 • vezetői figyelem tudatos menedzsmentje, újra fokuszálása
 • új munkahelyi helyzetbe kerülés kezelése
 • munkaerő megtartás javítása, vezetői megközelítés váltás
 • döntéshozatali bizonytalanságból kijutás
 • vezetői elakadások kiigazításának támogatása
 • munkahelyi együttműködés nehézségeinek kiigazítása
 • segítség nyújtás hosszas tárgyalási helyzetek elakadásaiban

Mikor célravezető coachot igénybe venni?

 • Átfogó szervezeti diagnosztika alkalmával felmerül, hogy adott vezetőre koncentráló fejlesztésre lenne szükség
 • A felső vezetés úgy gondolja, a középvezetőnek személyes fejlesztésre lenne szüksége.
 • Ha kell egy külsős, mert 
  • nem lenne jó kérdezni a főnöktől, mert esetleg alkalmatlannak fog tartani,
  • nem lenne jó kérdezni a beosztottól, mert esetleg csorbulni fog a tekintélyem.

Módszereink

Megoldásközpontú (solution focus) szemlélettel dolgozunk, tehát nem hiszünk egyedül célravezető módszer létezésében. Az első ülés után ki szokott alakulni, hogy adott ügyfél adott témáját milyen megközelítéssel érdemes megközelíteni. Gyakran alkalmazzuk a Gestalt és az SDT szemléletet, valamint a GROWTH folyamat keretet. 

Vállalunk shadow (árnyék) coachingot, amikor a vezetőt a napi munkavégzésében – megbeszélt szempontok alapján – megfigyeljük, majd visszajelzést adunk, és közösen változási tervet készítünk.

Ha a coaching folyamatban fölmerül, hogy tanácsadási vagy diagnosztikai eszközöket (pl. munkatársak online kérdőíves megkérdezése) is célravezető lenne alkalmazni, azt könnyen meg tudjuk oldani, mert számos ilyen eszközünk áll rendelkezésre. 

Vezetői coaching és szervezetfejlesztés

Coaching megközelítésű fejlesztést alkalmazunk átfogóbb projekt részeként is, és önállóan is. Amennyiben átfogó projekt esetében fölmerül a coaching vagy a coaching estében az átfogó szervezetfejlesztés szükségessége, ki tudjuk terjeszteni a munkát, mert a szükséges tanácsadói eszközök rendelkezésre állnak.