ütőképes szervezet

Kisebb magyar vállalatok ritkán foghatnak bele összetett szervezetfejlesztési tevékenységbe – ez költséges lecke nagyvállalatoknak.

A mi feladatunk az, hogy kézzelfoghatóvá tegyük ezt a magas tudományt kisebb magyar vállalatok számára. Ezt szemlélteti ez az ábra. Kattintson az egyes csúcsokra, ahol röviden kifejtjük kisvállalati fejlesztő csomagunk egyes részeit!

vezetői intenzitás

A vezető munkája néhány egyszerűnek látszó vezetői eszköz használatával tesz hozzá az eredményhez: célokat tűz ki, követi az elvárások megvalósítását, dicsér, korrigál, lelkesít. Megbeszéléseket kezdeményez, találkozókat hív össze. Ki tudja választani és jól ismeri saját munkatársait, igazodik az egyéni különbségekhez. Ott van, ahol a dolgok történnek, miközben adatokon, jelentéseken keresztül tartja kézben fontosabb folyamatokat. Ha kell az előtérbe lép, ha lehet, hátrébb húzódik.

Két irányadó szempontot javaslunk, amit a vezetőnek érdemes munkája során mindig szem előtt tartani:

  • a vezetése alatt a dolgozónak az legyen az érzése, hogy saját elhatározásából dolgozik a feladatokon,

  • a vezető gazdálkodjon tudatosan a korlátos rendelkezésre álló figyelemével.

Hogyan dolgozunk a vezetői intenzitás növelésén? A vezetői munka erősítése érdekében először láthatóvá tesszük, hol tart ma a vezetés, utána konkrét eszközök alkalmazását javasoljuk, illetve gyakoroljuk életszerű helyzeteken keresztül. Módszerünk általában rövid vezetői műhelyek (több vezető együtt) és egyéni pályaedzés (coaching). Szükség esetén – korlátozott módon és időben – mi is beállunk a vezetői munkába.

szervezeti ütőképesség

A fő cél a mindenkori szervezeti ütőképesség fejlesztése. Ez az ütőképesség magába foglalja az eredményességet, tehát az erős piaci hely megszerzését és megtartását, az aktuális helyzethez alakulás képességét, a jövedelmezőséget és a siker közös megélését, a munka örömteliségét is.

A vállalkozás tevékenységén, működésén, a munkatársak beállítódásán, érzésein és rutinjain úgy akarunk változtatni, hogy az megjelenjen az üzleti eredményben is.

Az ütőképesség mindig három sarokpont: a stratégia, a vezetés és a motiváció körül fordul meg. Kiinduláskor ezt a három sarokpontot vizsgáljuk, és megegyezünk abban, hogy melyikhez kell hozzányúlni annak érdekében, hogy egyszerűbben, hamarabb és jobban megfogható eredményt kapjunk.

Ezt a kiindulást szemlélteti az ÜZLETI TETRAÉDER.

A vállalkozást jól ismerők kiindulásként egy összevont kérdőívet töltenek ki. A válaszadók – a vezetők, a dolgozók, értékesítők, fontos vevők és szállítók – mindig pontosan ismerik a valós helyzetet. Ezt igyekszünk felrajzolni gyorsan és egyszerűen, néhány táblázat és diagram segítségével.

örömteli munka

Minden vezető érzi, hogy lelkes emberekkel könnyebb és gyorsabb a munka, eredményesebb a vállalkozás. De hogyan győződjünk meg róla, hogy kinek mi ragadja meg a figyelmét? Kit hogyan motiváljunk? Az Örömteli munka ilyen kérdésekre ad választ a vállalat vezetői számára.

Hobbijainkra, kedvteléseinkre magunktól fordítunk sok energiát. Kedvtelés lehet sok minden, amit lelkesen, időnket nem kímélve, fáradhatatlanul végzünk. Minden tulajdonos és vezető vágya, hogy munkatársai olyan lendülettel végezzék munkájukat, mintha az a szenvedélyük lenne … ami neki mellesleg jövedelmet, a munkatársnak pedig bért termel. Mindannyian pénzért megyünk dolgozni, de a munka öröméért nyújtunk többet, vagy maradunk tovább az elvártnál. A munka tehát maga is jutalmaz(hat), és az ebben rejlő lehetőségek megtalálása mindenkinek – tulajdonosnak, vezetőknek és munkavállalóknak is – kifizetődik.

Az Örömteli munka online kérdőíves mérésekből és az azokra épülő személyes tanácsadásból, csapat tréningből, vezető fejlesztésből áll. Ezek az elemek egymástól függetlenül is megvalósíthatók.

Az Örömteli munka felmérések eredményeit két motivációs diagram formájában mutatjuk meg, és arra használjuk fel, hogy a vezetőkben és a munkatársakban tudatosítsuk egyéni és közös (csapat) motivációs igényeiket.

Erre építve hatékonyabb vállalati ösztönzési rendszert építhetünk ki, személyre szabottabbá tehetjük a vezetői munkát, és csökkenthatjük az értékes, tapasztalt munkatársak elvesztésének kockázatát.

működő stratégia

Minden vállalat szervesen növekvő, összehangolt emberi tevékenységekre épülő egység. A növekedés elsősorban a résztvevő személyek, vevők, munkatársak, külső partnerek, szolgáltatók, szállítók számában mérhető. A növekedés során fontos, hogy összhang legyen a mindennapi és eseti tevékenység között, a döntéshozók és az olyan résztvevők között, akiknek éppen nem áll módjukban a célszerű választásokról eszmét cserélni. Ezt az összhangot biztosítja a működő stratégia egy már stabilizálódott, nyereséges és növekedéséhez további tartalékokkal rendelkező szervezet számára.

A stratégia alkotás művészet, a vállalatvezetés művészi eszköze. Más művészeti ágakhoz hasonlóan mély megértést, teremtő erőt, ötleteket és önfegyelmet követel meg.

A működő stratégia a vezetés folyamatos feladata. Újra ismétlődő körfolyamat, amely új stratégia megfogalmazásából, közös elfogadtatásából, egymás közötti folyamatos ismétléséből, számonkéréséből, és a megvalósulás figyelemmel kiséréséből áll. A stratégia egy adott időszakra szól, és eredményességét a kitűzött célok elérése igazolja. Működőnek akkor mondhatjuk a stratégiát, ha napi követését, megvalósulását értékelik, ennek tanulságait levonják és – ha eljött az ideje – a stratégiát megújítják.

Egy ütőképes szervezet csak működő stratégiára épülhet. A stratégia mentén való vezetés tehát folyamat, melynek meglétét a benne részes szereplők megkérdezésével mérjük. Szükség esetén pedig elősegítjük a stratégiai folyamat gördülékenységét, hogy a vállalat a fejlődési pályáján messzebbre juthasson.